Ochrana oznamovatelů nové dimenze

Náš tým sestávající se ze špičkových odborníků pracujících napříč různými obory se postará o profesionální implementaci nové právní úpravy ochrany oznamovatelů ve Vaší organizaci.

Spolupracují s námi

ak logo
PPM_logo
GDPR SOLUTIONS prac
téma

Whistleblowing

Jde o oznámení protiprávního jednání, které naplňuje znaky trestného činu nebo přestupku a o kterém se oznamovatel dozvěděl díky svému zaměstnání či obdobné činnosti. Obdobnou činností se rozumí služba, činnost OSVČ, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánů právnické osoby, správa svěřeneckého fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb.

Samotný název whistleblowing pochází z anglické fráze to blow a whistle (překl. zapískat na píšťalku). Odtud pak i pojem whistleblower. Ten označuje osobu oznamující své podezření. V rámci ČR se používá slovo oznamovatel. Obdobně pak místo whistleblowingu můžeme v tuzemském prostředí použít slovo oznamování.

Evropská Směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Ta v podstatě nařídila jednotlivým členským státům EU, aby obdobná pravidla zavedla i v rámci svých právních řádů.

V současné době Poslanecká sněmovna řeší návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který musí být přijat nejpozději do 17.12.2021. Vybrané povinnosti pak bude možné vymáhat od 31.3.2022.

Na implementaci Vám tedy ještě zbývá:

00 00 00 00 00
Benefity

Přínos ochrany oznamovatelů pro Vaši organizaci