Ochrana oznamovatelů nové dimenze

Náš tým složený z odborníků napříč profesemi se profesionálně postará o implementaci nové právní úpravy ochrany oznamovatelů ve Vaší organizaci.

Spolupracují s námi
téma

Whistleblowing

Jde o oznámení protiprávního jednání, které naplňuje znaky trestného činu nebo přestupku a o kterém se oznamovatel dozvěděl díky svému zaměstnání či obdobné činnosti. Obdobnou činností se rozumí služba, činnost OSVČ, výkon práv spojených s účastí v právnické osobě, výkon funkce člena orgánů právnické osoby, správa svěřeneckého fondu, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž nebo výkon práv a povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb.

Samotný název whistleblowing pochází z anglické fráze to blow a whistle (překl. zapískat na píšťalku). Odtud pak i pojem whistleblower. Ten označuje osobu oznamující své podezření. V rámci ČR se používá slovo oznamovatel. Obdobně pak místo whistleblowingu můžeme v tuzemském prostředí použít slovo oznamování.

Zákon č. 171/ 2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je účinný ode dne 01. 08. 2023.

BLOG

Whistleblowing a AML: jak nastavit oznamovací systém? Doba čtení: 8 min Obsah čánku Jaké povinnosti přnáší ZOO směrem k AML? Jaké povinnosti přináší AML směrem k

Nová úprava whistleblowingu vyvolává otázky. V tomto článku se můžete dozvědět co to ochrana oznamovatelů vlastně je a jaká je etymologie slova „whistleblowing&