Vše, co jste chtěli vědět o procesu oznamování.

Ochrana oznamovatelů není ničím novým, nicméně až nyní se tzv. whistleblowerům dostává díky nové právní úpravě větší ochrany. Na našich webových stránkách naleznete veškeré potřebné informace týkající se této problematiky. Můžete nás samozřejmě také kontaktovat, rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se ochrany oznamovatelů.

téma

Jak oznámení probíhá?

Existují tři možnosti, jak může whistleblower podat své oznámení – vnitřní oznamovací systém, oznámení podané na Ministerstvo spravedlnosti a zveřejnění informace o protiprávním činu libovolným způsobem.

Tento text se pak bude blíže zabývat především první variantou, tedy podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Další dvě varianty mají svá úskalí a specifika. Je možné říci, že využití vnitřního oznamovacího systému je nejjednodušším, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, jak záležitost vyřešit.

Dotyčná osoba, která je způsobilá k tomu učinit oznámení a využije k tomu vnitřní oznamovací systém dané organizace, má několik možností, jak své oznámení podat (např. telefonicky, pomocí emailu, běžné pošty nebo i osobně). 

Následně je do 7 dnů informována o přijetí oznámení příslušnou osobou, kterou daná organizace pověřila k vyřizování těchto oznámení. Do 30 dnů je pak oznamovatel, pokud si tak přeje, informován o způsobu vyřízení jeho podání (tipu). 

Po celou dobu procesu je vedle vyřízení oznámení hlavní prioritou ochrana identity oznamovatele. Pokud tak příslušná osoba zná totožnost oznamovatele, musí podniknout veškeré kroky k utajení této informace, přičemž jedním z nich je i zákaz sdělení identity oznamovatele dotčené organizaci, proti které oznámení směřuje.

Postup podání oznámení
Krok 1.

Promyslete si, co nám chcete říci

Čeho se Vaše oznámení týká? Jaké máte možnosti řešení?

Krok 2.

Zkontrolujte, zda je Vaše organizace jedním z našich klientů

Učinit tak můžete pomocí unikátního kódu, kterým disponuje každá ze společností, která s námi spolupracuje.

Krok 3.

Připravte si základní body Vašeho oznámení

O jakou věc jde a jaké důsledky z ní mohou plynout, kdo je v ní zainteresovaný, klíčová data, důkazy a veškeré souvislosti.

Krok 4.

Využijte tlačítko "Podat oznámení"

Tlačítko najdete níže pod tímto textem. Nezapomeňte uvést všechny podstatné skutečnosti.

Krok 5.

Vyčkejte na odpověď

Do 7 dnů jsme povinni Vás informovat o přijetí oznámení, pokud nás výslovně nepožádáte, abychom tak nečinili, nebo pokud by takové informování ohrozilo Vaší anonymitu.

Krok 6.

Pozorujte změny ve Vaší organizaci

Do 30 dnů od přijetí oznámení musí dojít k jeho vyhodnocení a návrhu přijetí vhodných opatření. Tuto lhůtu lze nicméně za určitých okolností prodloužit.