Co Vám Whistle Solutions s.r.o. může nabídnout?

Podobu spolupráce odvíjíme od potřeb a specifik jednotlivých klientů. Umíme Vám nabídnout komplexní posouzení, zhodnocení a vytvoření vnitřního oznamovacího systému ve Vaší organizaci, poradíme Vám ale i s dílčími otázkami.

Záleží nám na tom, abychom každé organizaci poskytli to, co je opravdu potřeba – potrpíme si na tom, abychom pro Vás našli elegantní řešení

Jednotlivé služby

Vnitřní oznamovací systém

Na základě podrobného auditu navrhneme pro Vaši organizaci tu nejlepší podobu vnitřního oznamovacího systému a celkovou compliance s právními předpisy, které se ochrany oznamovatelů týkají. Provedeme analýzu rizik (risk assessment). Můžeme vám nabídnout využití naší speciální webové aplikace.

Posouzení z pohledu právních předpisů

Oznámení se může týkat prakticky čehokoliv, a tak velmi často nebude v silách povinného subjektu zajistit dostatečné právní zhodnocení celé věci, což by mohlo vést k možným sankcím způsobených nesprávným vyřízením oznámení.

Spolupracujeme s externí advokátní kanceláří, se kterou vás propojíme, pokud to bude třeba.

 

GDPR poradenství

Oblast ochrany oznamovatelů úzce souvisí s problematikou ochrany osobních údajů. Spolupracujeme s předními odborníky na oblast GDPR a dokážeme proto vyhodnotit otázky ochrany osobních údajů oznamovatelů, anonymizace či pseudonymizace osobních údajů.

Osobní údaje umíme ochránit a pomůžeme Vám zavést vhodná organizační a technická opatření.

Psychologické poradenství

Oznámení protiprávního jednání v organizaci může být psychicky velmi náročné. V rámci naší činnosti spolupracujeme s psychology a jsme schopni nabídnout psychologické konzultace, či provázení v rámci tohoto procesu, a  to jak pro vaše zaměstnance, klienty, či členy volených orgánů.

Díky tomu ještě zvýšíte svou společenskou odpovědnost a zajistíte, že proces podání oznámení bude hladký pro všechny zúčastněné.

Proces implementace
Krok 1.

Kontaktujte nás

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře níže.

Krok 2.

Zahájení implementace

Prostřednictvím podrobného cíleného auditu se seznámíme s prostředím ve Vaší společnosti a vyhodnotíme stávající situaci ochrany oznamovatelů. Provedeme risk assessment.

Krok 3.

Vnitřní oznamovací systém

Dle Vašich potřeb Vám vytvoříme komplexní interní možnost řešení oznámení (včetně veškeré dokumentace), díky čemuž se lépe vyhnete možnému zapojení státních úřadů.

Krok 4.

Průběžná spolupráce

V rámci poskytování našich služeb s Vámi budeme na pravidelné bázi komunikovat a pomáhat Vám s řešením možných obtíží. Budeme pro Vaši organizaci příslušnou osobou - Whistleblowing Officerem. Budeme spravovat vnitřní oznamovací systém, přijímat tipy a předkládat Vám možnosti řešení.

Krok 5.

Pravidelné revize a aktualizace

Budeme monitorovat přijatá opatření a v případě potřeby jednotlivé procesy upravíme. Pravidelně budeme provádět reaudit a proškolení zaměstnanců.

Pro zahájení spolupráce nás kontaktujte