admin4762

Whistleblowing a AML

Whistleblowing a AML: jak nastavit oznamovací systém? Doba čtení: 8 min Obsah čánku Jaké povinnosti přnáší ZOO směrem k AML? Jaké povinnosti přináší AML směrem k ZOO? Závěr

Jaké sankce hrozí firmám, které nevytvoří vhodné prostředí pro whistleblowing?

Jaké sankce hrozí firmám, které nevytvoří vhodné prostředí pro whistleblowing? Doba čtení: 5 min Obsah čánku Výše sankcí Jednotlivé přestupky Závěr “Better safe than sorry. It makes sense (and is certainly safer) to take precautionary measures before anything bad happens.” Samuel Lover, an Irish novelist, in the story “Rory O’More” circa about 1837 Vstup nového zákona …

Jaké sankce hrozí firmám, které nevytvoří vhodné prostředí pro whistleblowing? Pokračovat ve čtení »

Co přináší nový zákon o ochraně oznamovatelů?

Po dlouhém očekávání vstoupil v České republice tento týden v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů, často označovaných jako whistlebloweři. Tento právní akt přináší ochranu těm, kteří upozorňují na nelegální, neetické či jinak pochybné praktiky v místě svého zaměstnání, zvláště pokud jsou tyto aktivity podporovány nadřízenými a jedná se o porušení veřejného zájmu. Ačkoliv byla směrnice EU na ochranu …

Co přináší nový zákon o ochraně oznamovatelů? Pokračovat ve čtení »

Nová úprava whistleblowingu přichází dříve

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen jako ,,Směrnice‘‘) měl do našeho právního řádu transponovat zákon o ochraně oznamovatelů. Nový zákon měl být přijat do 17. prosince letošního roku s tím, že povinné subjekty budou mít čas upravit své vnitřní procesy …

Nová úprava whistleblowingu přichází dříve Pokračovat ve čtení »

Whistleblowing: koho se nová právní úprava týká

Vedle již zmíněných oznamovatelů jsou v rámci procesu oznamování (whistleblowingu) důležité i dvě další osoby – povinné subjekty a příslušné osoby. V tomto článku se dozvíte, kterých osob konkrétně se nová právní úprava whistleblowingu týká. Povinnými subjekty se rozumí ty osoby, kterým zákon ukládá povinnosti a opatření, které musí přijmout. Obecně řečeno jde o ty subjekty, …

Whistleblowing: koho se nová právní úprava týká Pokračovat ve čtení »

Proč bylo zapotřebí přijmout novou právní úpravu whistleblowingu

Na úrovní českého právního řádu je problematika oznamování, resp. ochrany oznamovatelů, roztříštěna hned do několika zákonů. Současná právní úprava tak není celistvá a jako taková ani není schopna poskytnout oznamovatelům dostatečnou úroveň ochrany, která by je motivovala k oznamování protiprávních jednání. Ovšem roztříštěnost legislativy nebyla hlavním důvodem, proč se zákonodárci rozhodli přijmout nový zákon. Tím byla …

Proč bylo zapotřebí přijmout novou právní úpravu whistleblowingu Pokračovat ve čtení »

Co je to whistleblowing?

Nová úprava whistleblowingu vyvolává otázky. V tomto článku se můžete dozvědět co to ochrana oznamovatelů vlastně je a jaká je etymologie slova „whistleblowing“. Jde o oznámení protiprávního jednání, které naplňuje znaky trestného činu nebo přestupku a o kterém se oznamovatel dozvěděl díky svému zaměstnání či obdobné činnosti. Obdobnou činností se rozumí služba, činnost OSVČ, výkon …

Co je to whistleblowing? Pokračovat ve čtení »